Witamy na naszej stronie internetowej

Żywa lekcja historii

25 listopada klasy trzecie wybrały się na wycieczkę do Warszawy. Głównym punktem było Muzeum Powstania Warszawskiego. Nowoczesne, multimedialne Muzeum, jedyne tej klasy w Polsce, zrobiło na nich duże wrażenie, dostarczyło wielu wspaniałych przeżyć i stanowiło wspaniałą żywą lekcję historii. Sala Małego Powstańca w sposób szczególny działa na wyobraźnię młodych Polaków, ukazując bohaterstwo dzieci, żołnierzy Powstania, którym przyszło zapłacić cenę najwyższą.

 

Zwiedzili również „Stacja Muzeum” (dawniej Muzeum Kolejnictwa), które okazało się bardzo ciekawym miejscem dla naszych uczniów. Zobaczyli bogatą wystawę: makiety starych i nowych lokomotyw, pociągów, zdjęcia i rysunki przedstawiające pierwsze lokomotywy. W Skansenie Lokomotyw z dużym zaciekawieniem oglądali ogromne lokomotywy, semafory, pantograf (odbierak prądu), wielkie silniki lokomotyw spalinowych, a także wagon pociągu pancernego, do którego mogli wejść.

Sporą atrakcją okazało się spotkanie Świętego Mikołaja, który testował drezynę. Być może w tym roku zaprzęg z reniferami zostanie w garażu …

Z wycieczki uczniowie wrócili w świetnym nastroju, pełni wrażeń i nowej wiedzy.

 

Kreatywnie i Interaktywnie

Rada Rodziców


Składka na Fundusz Rady Rodziców - rok szkolny 2019/2020

 I dziecko – 45,00 złotych

II dziecko – 35,00 złotych

III dziecko – 0 złotych

Wpłaty dokonujemy na :

Konto Rady Rodziców:

20 9042 0003 0000 2118 2000 0010

w całości  do 15.10.2019 r. lub w ratach:

I  rata płata do 15.10.2019  r. 

II rata – płatna do 15.11.2019 r. 

Certyfikaty i zaświadczenia