Witamy na naszej stronie internetowej

Wytyczne przeprowadzenia egzaminu

Wytyczne dotyczące organizowania
i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów:

·         ósmoklasisty (E8)

·         gimnazjalnego (EG)

·         maturalnego (EM)

·         potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (EPKwZ)

·         zawodowego (EZ)

czytaj więcej

Rada Rodziców


Składka na Fundusz Rady Rodziców - rok szkolny 2020/2021

 I dziecko – 45,00 złotych

II dziecko – 35,00 złotych

III dziecko – 0 złotych

Wpłaty dokonujemy na :

Konto Rady Rodziców:

20 9042 0003 0000 2118 2000 0010

w całości  do 15.10.2020 r. lub w ratach:

I  rata płata do 15.10.2020  r. 

II rata – płatna do 15.11.2020 r. 

Kreatywnie i Interaktywnie

Zdalna szkoła

Certyfikaty i zaświadczenia