Witamy na naszej stronie internetowej

„Egzamin na szóstkę”

Znane są już wyniki egzaminu ósmoklasisty 2020 r. Z wielką satysfakcją informuję, że nasza Szkoła w tym rankingu wypadła bardzo dobrze. Uczniowie z języka polskiego uzyskali 67%, a z języka angielskiego 60%, co w ujęciu statystycznym plasuje nas powyżej średniej ogólnopolskiej, mazowieckiej i powiatowej. Uzyskany wynik z matematyki to 46,2%, co daje rezultat na poziomie średniej krajowej. Pełne zestawienie wyników egzaminacyjnych przedstawia poniższa tabela:

Średnie wyniki z egzaminu ósmoklasisty w %

Przedmiot

Szkoła

Gmina

Powiat

Województwo

Kraj

Język polski

67

61

56

62

59

Matematyka

46

41

41

51

46

Język angielski

60

54

45

59

54

 

Wszystkim absolwentom, nauczycielom i rodzicom składam serdeczne podziękowania i gratulacje.

Dyrektor szkoły - Waldemar Kaczorowski

Kreatywnie i Interaktywnie

Zdalna szkoła

Rada Rodziców


Składka na Fundusz Rady Rodziców - rok szkolny 2020/2021

 I dziecko – 45,00 złotych

II dziecko – 35,00 złotych

III dziecko – 0 złotych

Wpłaty dokonujemy na :

Konto Rady Rodziców:

20 9042 0003 0000 2118 2000 0010

w całości  do 15.10.2020 r. lub w ratach:

I  rata płata do 15.10.2020  r. 

II rata – płatna do 15.11.2020 r. 

Certyfikaty i zaświadczenia