Witamy na naszej stronie internetowej

NOWY REGULAMIN I DEKLARACJE PRZEWOZÓW SZKOLNYCH

Szanowni Państwo,

po analizie prawnej zaszła konieczność zebrania nowych deklaracji przewozów szkolnych dla wszystkich uczniów (nie tylko dla nowych uczniów szkół) na rok szkolny 2020/2021.

W związku z tym Wójt Gminy Słupno wydał zarządzenie określające regulamin przewozów oraz wzór deklaracji dla rodziców uczniów, którzy będą korzystali z dowozów liniami G1 G2 G3 G4 na rok szkolny 2020/2021. Zmiana regulaminu powoduje  że obecnie składane deklaracje będą miały ważność do końca nauki ucznia w szkołach prowadzonych przez Gminę Słupno (czyli zachowają ważność na lata następne).

Tekst zarządzenia przesyłam w załączniku.

Deklaracja (pobierz)

Regulamin Przewozów Szkolnych (pobierz)

 

Kreatywnie i Interaktywnie

Zdalna szkoła

Rada Rodziców


Składka na Fundusz Rady Rodziców - rok szkolny 2020/2021

 I dziecko – 45,00 złotych

II dziecko – 35,00 złotych

III dziecko – 0 złotych

Wpłaty dokonujemy na :

Konto Rady Rodziców:

20 9042 0003 0000 2118 2000 0010

w całości  do 15.10.2020 r. lub w ratach:

I  rata płata do 15.10.2020  r. 

II rata – płatna do 15.11.2020 r. 

Certyfikaty i zaświadczenia