Witamy na naszej stronie internetowej

Projekt profilaktyczny ,,Nie zmarnuj swojego życia"

Dnia 28.09.2020r. w naszej szkole odbył się ogólnopolski projekt profilaktyczny ,,Nie zmarnuj swojego życia", w którym uczestniczyli uczniowie z klas 7 i 8.  RYMCERZE (Bęsiu & Dj Yonas) w bardzo przystępny  i przemawiający do młodzieży sposób pogłębili  ich wiedzę na temat konsekwencji zdrowotnych i społecznych wynikających z używania substancji psychoaktywnych prowadzących do uzależnień, zachowań agresywnych i kryminogennych. Ponadto promują postawę asertywną przed destruktywnymi zachowaniami oraz modę na życie bez uzależnień.  Docierają do młodzieży z pozytywnym przesłaniem przy dźwiękach hip-hopowej muzyki, zachęcają do bycia sobą, odkrywania swoich talentów i rozwijania pasji.

Projekt ten został sfinansowany ze środków Gminnej Komisji Alkoholowej w Słupnie.

 

https://m.facebook.com/story/graphql_permalink/?graphql_id=UzpfSTgxMjg2MzU2MDc0OjEwMTU4MzQxNDc2MTMxMDc1

 

Kreatywnie i Interaktywnie

Zdalna szkoła

Rada Rodziców


Składka na Fundusz Rady Rodziców - rok szkolny 2020/2021

 I dziecko – 45,00 złotych

II dziecko – 35,00 złotych

III dziecko – 0 złotych

Wpłaty dokonujemy na :

Konto Rady Rodziców:

20 9042 0003 0000 2118 2000 0010

w całości  do 15.10.2020 r. lub w ratach:

I  rata płata do 15.10.2020  r. 

II rata – płatna do 15.11.2020 r. 

Certyfikaty i zaświadczenia