Witamy na naszej stronie internetowej

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka jest dniem upamiętnienia podpisania najważniejszego dokumentu gwarantującego prawa wszystkim dzieciom – Konwencji o Prawach Dziecka. W 2019 roku obchodziliśmy jego 30. rocznicę. Jest to doskonały dzień do podsumowania działań profilaktycznych naszej szkolnej społeczności w ramach kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży.

 

W ramach kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży w naszej szkole podjęty został szereg działań profilaktycznych - lekcje wychowawcze - zajęcia online, które przybliżyły naszym uczniom założenia, cele kampanii, prawa dzieci w przestrzeni życia. W klasie 5 podczas zajęć online wykorzystywane były również filmy edukacyjne „ Przemocy mówimy STOP”, „Prawa Dziecka”, spoty kampanii np.„ Zobacz - Usłysz - Pomóż”, nagrania muzyczne – Kasia Moś „Pryzmat”. Wychowawca p. Ewa Kaczorowska wraz ze swoimi uczniami przygotowała gazetkę profilaktyczną z hasłami przeciwko przemocy, która zamieszczona jest na stronie, a  uczniowie zrobili również plakaty. W klasie 6 a oprócz zajęć poświęconych kampanii również uczniowie przygotowywali prace plastyczne związane z tematyką przeciwdziałania przemocy.

Dodatkowym działaniem przedsięwziętym przez pedagoga szkolnego było ogłoszenie dla wszystkich uczniów konkursu plastycznego ,,Mój bezpieczny i pełen wartości świat". Jego celem było zwiększenie świadomości uczniów na temat praw dziecka, godności, szacunku, bezpieczeństwa i wolności, przypomnienie wartości, które są niezbędne do prawidłowego rozwoju  i dobrego życia, zmotywowanie do refleksji dotyczącej przeciwdziałania przemocy w rodzinie i przemocy rówieśniczej, ukazanie pozytywnych przykładów wspólnego szukania rozwiązań  w przypadku konfliktów, jak również rozwijania kreatywności i uzdolnień wśród uczniów. Dodatkowo zależało nam na uwrażliwieniu społeczności szkolnej na krzywdę innych i reagowanie w przypadku bycia świadkiem przemocy.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło ostatniego dnia kampanii, czyli 19 listopada. Jury, w którego składzie była pani Katarzyna Olszewska – nauczyciel plastyki, pani Justyna Jakubowska – nauczyciel techniki, pani Monika Wojtylak - pedagog szkolny oraz pan M. Hubert Kupniewski – psycholog szkolny podjęło decyzję o nagodzeniu 6 uczniów oraz wyróżnieniu 3 uczniów.

Kategoria I – klasy 1-4 

I miejsce - Marietta Widz, klasa II c -

I miejsce - Zuzanna Szczutowska, klasa I c 

II miejsce - Zuzanna Czubakowska, klasa II c -

 

Kategoria II – klasy 5-8

I miejsce - Maria Stawicka, klasa VI a 

II miejsce - Lena Michalak, klasa V

III miejsce - Kacper Sarnecki, klasa V 

 

Wyróżnienia:

1.Adam Hacia – V

2.Adam Pokorski – V

3.Maria Słupska – VII c

Nagrodzeni uczniowie otrzymali pochwały, oceny celujące z edukacji plastycznej i plastyki, a dodatkowo osoby, które zajęły miejsca na podium po powrocie do szkoły otrzymają dyplomy i nagrody książkowe.

Bardzo dziękujemy całej społeczności szkolnej za włączenie się w działania kampanii, a szczególnie wychowawcom klasy 5 p. Ewie Kaczorowskiej i klasy 6 a p. Aldonie Owczarek, które wraz ze swoimi wychowankami przedsięwzięły szeroki wachlarz różnorodnych działań profilaktycznych.

 

 

 

 

Rada Rodziców


Składka na Fundusz Rady Rodziców - rok szkolny 2020/2021

 I dziecko – 45,00 złotych

II dziecko – 35,00 złotych

III dziecko – 0 złotych

Wpłaty dokonujemy na :

Konto Rady Rodziców:

20 9042 0003 0000 2118 2000 0010

w całości  do 15.10.2020 r. lub w ratach:

I  rata płata do 15.10.2020  r. 

II rata – płatna do 15.11.2020 r. 

Kreatywnie i Interaktywnie

Zdalna szkoła

Certyfikaty i zaświadczenia