Witamy na naszej stronie internetowej

Kampania profilaktyczna ,,Depresja - widzę, rozumiem, pomagam

Skuteczna realizacja zadań profilaktycznych w czasie pandemii jest ogromnym wyzwaniem zarówno dla szkół, jak i samorządów. W związku z tym Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Słupnie zakupiła multimedialną kampanię profilaktyczną "Depresja- widzę, rozumiem, pomagam" dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli, która  doskonale wpisuje się w rekomendacje PARPA z komunikatu i trzech ekspertyz PARPA w sprawie realizacji programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży  w szkołach i społecznościach lokalnych. Komunikat został wydany 24 lutego 2021 roku. parpa.pl/index.php/aktualnosci/1374-komunikat-parpa-w-sprawie-realizacji-programow-profilaktycznych-dla-dzieci-i-mlodziezy-w-szkolach-i-spolecznosciach-lokalnych?fbclid=IwAR3HiAhOnRmsF3UkhNOEuP0LcZVT_MydpZiu3fJ9M130YtSA_IDFyv81Z5E

    Zachęcamy naszych uczniów, rodziców i nauczycieli do zapoznania się z materiałami opartymi na profesjonalnej podstawie merytorycznej opracowanej przez specjalistów i praktyków z dziedziny psychologii i pedagogiki.     

przyjaznaprofilaktyka.pl 

 

Rada Rodziców


Składka na Fundusz Rady Rodziców - rok szkolny 2020/2021

 I dziecko – 45,00 złotych

II dziecko – 35,00 złotych

III dziecko – 0 złotych

Wpłaty dokonujemy na :

Konto Rady Rodziców:

20 9042 0003 0000 2118 2000 0010

w całości  do 15.10.2020 r. lub w ratach:

I  rata płata do 15.10.2020  r. 

II rata – płatna do 15.11.2020 r. 

Kreatywnie i Interaktywnie

Zdalna szkoła

Certyfikaty i zaświadczenia