Witamy na naszej stronie internetowej

Bezpieczne wakacje

W dniu dzisiejszym uczniowie naszej szkoły spotkali się z funkcjonariuszami policji aby przygotować się do bezpiecznych wakacji.

 Policjanci omówili najważniejsze zasady postępowania podczas letniego wypoczynku; przypomnieli również jak należy zachować się gdy jesteśmy świadkami  wypadku. 

O wypoczynku nad wodą i pracy ratownika opowiedział również  nauczyciel wychowania fizycznego , p. Grzegorz Gomułka, który jest czynnym ratownikiem WOPR-u.

Klasy ósme dodatkowo uczestniczyły w dniach 23 i 24 czerwca w szkoleniu nt. zasad udzielania I pomocy przedmedycznej,  organizowanym przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku  i Starostwo Powiatowe w Płocku w ramach realizacji >> Programu polityki zdrowotnej w zakresie I pomocy przedmedycznej dla uczniów klas VII i VIII na lata 2021-2022.

 

 Szkolenie poprowadził ratownik medyczny p. Leszek Kocięda – serdecznie dziękujemy!

Składało się ono z części teoretycznej i praktycznej; uczniowie zapoznali się z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy , przeprowadzania resuscytacji krążeniowo –oddechowej oraz działaniem AED. Na zakończenie szkolenia napisali ostatni w tym roku  test sprawdzający i otrzymali certyfikaty potwierdzające szkolenie oraz gadżety związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym.

 Zapraszamy do fotorelacji

Beata Jakowska

 

Rada Rodziców


Składka na Fundusz Rady Rodziców - rok szkolny 2020/2021

 I dziecko – 45,00 złotych

II dziecko – 35,00 złotych

III dziecko – 0 złotych

Wpłaty dokonujemy na :

Konto Rady Rodziców:

20 9042 0003 0000 2118 2000 0010

w całości  do 15.10.2020 r. lub w ratach:

I  rata płata do 15.10.2020  r. 

II rata – płatna do 15.11.2020 r. 

Kreatywnie i Interaktywnie

Zdalna szkoła

Certyfikaty i zaświadczenia