Witamy na naszej stronie internetowej

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2021

Znamy już wyniki egzaminu klas ósmych, które bez wątpienia należy zaliczyć do jednych z najlepszych wyników w historii naszej szkoły. Średnie procentowe z poszczególnych przedmiotów (w odniesieniu do gminy, powiatu, województwa i Kraju), zamieszczamy poniżej:

 

Język angielski :

•szkoła - 73 %

•gmina - 70%

•powiat - 58 %

•województwo - 71 %

•Kraj - 66%

Matematyka:

•szkoła - 56%

•gmina - 52%

•powiat - 44%

•województwo - 52 %

•Kraj - 47%

Język polski:

•szkoła - 63 %

•gmina - 64 %

•powiat - 59 %

•województwo - 64 %

•Kraj 60 %

 

 Uczniom, Rodzicom i Nauczycielom serdecznie gratulujemy.

Rada Rodziców


Składka na Fundusz Rady Rodziców - rok szkolny 2020/2021

 I dziecko – 45,00 złotych

II dziecko – 35,00 złotych

III dziecko – 0 złotych

Wpłaty dokonujemy na :

Konto Rady Rodziców:

20 9042 0003 0000 2118 2000 0010

w całości  do 15.10.2020 r. lub w ratach:

I  rata płata do 15.10.2020  r. 

II rata – płatna do 15.11.2020 r. 

Kreatywnie i Interaktywnie

Zdalna szkoła

Certyfikaty i zaświadczenia