Witamy na naszej stronie internetowej

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Miło nam poinformować, że biblioteka w naszej szkole realizuje „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025” – Priorytet 3, Kierunek interwencji 3.2.- zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych. Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 12 000 zł.

       Zapraszamy do konsultacji uczniów, nauczycieli i rodziców, by wytypować listę atrakcyjnych lektur i tytułów książek. 

 „W ramach Priorytetu 3 Programu wsparcie finansowe będzie mogło być przeznaczone na -  w odniesieniu do szkół: książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami, w szczególności książek historycznych, w tym poświęconych historii Polski XX wieku, oraz lektur szkolnych”.

       Celem programu jest poprawa stanu czytelnictwa w Polsce, dlatego też w ciągu bieżącego roku szkolnego planowane będą działania promujące i upowszechniające czytelnictwo (projekty, konkursy, spotkania i wystawy itp.).

 

Stołówka szkolna

Zasady funkcjonowania stołówki przy Szkole Podstawowej im. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego w Słupnie (pobierz)

  • Opłaty za obiady na dany miesiąc uiszcza się z góry do 10 każdego miesiąca na nr konta bankowego:
    62 9011 0005 0002 2347 2000 0010 
  • aktualny jadłospis (pobierz)
  • alergeny (pobierz)

Rada Rodziców


Składka na Fundusz Rady Rodziców - rok szkolny 2022/2023

 I dziecko – 50,00 złotych

II dziecko – 50,00 złotych

III dziecko – 0 złotych

Wpłaty dokonujemy na :

Konto Rady Rodziców:

20 9042 0003 0000 2118 2000 0010

w całości  do 15.11.2022 r. 

Szczepienia

Informacja GIS dotycząca szczepień ochronnych 2022

Kreatywnie i Interaktywnie

Zdalna szkoła

Certyfikaty i zaświadczenia