Witamy na naszej stronie internetowej

Trochę inna lekcja historii…

W starożytności, mity odgrywały ogromną rolę. Stanowiły one składnik kultury oraz pełniły funkcje poznawcze i światopoglądowe. ... Mity tłumaczyły również greckie religie i wierzenia, przybliżały społeczeństwu bogów, pokazywały mu, że bogowie również mają ludzkie problemy. Mit tworzył  wzory postępowania i zachowań . 

Poznanie mitów greckich jest ważnym elementem w procesie dydaktycznym we współczesnej szkole, dlatego uczniowie klasy 5a  podczas lekcji historii  wcielili się w role bohaterów mitów : o Dedalu i Ikarze, o Demeter i Korze, o Prometeuszu i Tezeuszu. Przygotowali scenariusze, dekoracje i stroje. Ich prace możemy podziwiać na poniższych fotografiach.

 

Stołówka szkolna

Zasady funkcjonowania stołówki przy Szkole Podstawowej im. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego w Słupnie (pobierz)

  • Opłaty za obiady na dany miesiąc uiszcza się z góry do 10 każdego miesiąca na nr konta bankowego:
    62 9011 0005 0002 2347 2000 0010 
  • aktualny jadłospis (pobierz)

Rada Rodziców


Składka na Fundusz Rady Rodziców - rok szkolny 2021/2022

 I dziecko – 45,00 złotych

II dziecko – 35,00 złotych

III dziecko – 0 złotych

Wpłaty dokonujemy na :

Konto Rady Rodziców:

20 9042 0003 0000 2118 2000 0010

w całości  do 15.10.2021 r. 

Kreatywnie i Interaktywnie

Zdalna szkoła

Certyfikaty i zaświadczenia