Witamy na naszej stronie internetowej

Egzamin ósmoklasisty 2022

Egzamin ósmoklasisty 2022 - wyniki

Szkoły Podstawowej im. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego
w Słupnie

 

 

Poznaliśmy już wyniki egzaminu ósmoklasistów, które są ukoronowaniem ośmioletniej pracy edukacyjnej w szkole podstawowej. Tegoroczny wynik uzyskany przez naszych absolwentów okazał się jeszcze lepszy od wyniku ubiegłorocznego, który także zasługiwał na wielkie uznanie. Zgodnie z załączoną tabelą, nasza Szkoła uplasowała się powyżej średniej krajowej, wojewódzkiej, powiatowej, miasta Płocka czy Gminy Słupno. Należy do grona wyróżniających się szkół w skali  ogólnopolskiej.

Z pewnością cieszy fakt,  że z roku na rok wyniki egzaminu są coraz wyższe, a szkoła skutecznie i efektywnie wykonuje swoje zadania. Ten sukces, to wypadkowa całego środowiska szkolnego: nauczycieli, uczniów, rodziców i organu prowadzącego. 

Wszystkim serdecznie gratulujemy i dziękujemy.

Stołówka szkolna

Zasady funkcjonowania stołówki przy Szkole Podstawowej im. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego w Słupnie (pobierz)

  • Opłaty za obiady na dany miesiąc uiszcza się z góry do 10 każdego miesiąca na nr konta bankowego:
    62 9011 0005 0002 2347 2000 0010 
  • aktualny jadłospis (pobierz)
  • alergeny (pobierz)

Rada Rodziców


Składka na Fundusz Rady Rodziców - rok szkolny 2022/2023

 I dziecko – 50,00 złotych

II dziecko – 50,00 złotych

III dziecko – 0 złotych

Wpłaty dokonujemy na :

Konto Rady Rodziców:

20 9042 0003 0000 2118 2000 0010

w całości  do 15.11.2022 r. 

Szczepienia

Informacja GIS dotycząca szczepień ochronnych 2022

Kreatywnie i Interaktywnie

Zdalna szkoła

Certyfikaty i zaświadczenia