Witamy na naszej stronie internetowej

Próbna ewakuacja w SP Słupno

W dniu 15.09.2022 r. uczniowie oraz pracownicy Szkoły Podstawowej im. A.J. Nowowiejskiego w Słupnie uczestniczyli w ćwiczeniach z praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji, w których łącznie wzięło udział 378 uczniów i 50 pracowników szkoły. 

Po usłyszeniu sygnału uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły niezwłocznie, zachowując odpowiednie środki bezpieczeństwa opuścili budynek i zebrali się na dziedzińcu przed szkołą. Po sprawdzeniu stanu osobowego i zdaniu odpowiedniego meldunku ćwiczenia podsumowano, potwierdzając ich dobrą organizację oraz sprawny i właściwy przebieg.

 

Po zakończonych działaniach, dzięki uprzejmości strażaków z OSP Słupno, uczniowie mogli z bliska podziwiać sprzęt gaśniczy – szczególnie najmłodsi wychowankowie chętnie przymierzali strażackie uniformy i zaglądali w każdy zakamarek prezentowanego wozu bojowego.

 

Stołówka szkolna

Zasady funkcjonowania stołówki przy Szkole Podstawowej im. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego w Słupnie (pobierz)

  • Opłaty za obiady na dany miesiąc uiszcza się z góry do 10 każdego miesiąca na nr konta bankowego:
    62 9011 0005 0002 2347 2000 0010 
  • aktualny jadłospis (pobierz)
  • alergeny (pobierz)

Rada Rodziców


Składka na Fundusz Rady Rodziców - rok szkolny 2022/2023

 I dziecko – 50,00 złotych

II dziecko – 50,00 złotych

III dziecko – 0 złotych

Wpłaty dokonujemy na :

Konto Rady Rodziców:

20 9042 0003 0000 2118 2000 0010

w całości  do 15.11.2022 r. 

Szczepienia

Informacja GIS dotycząca szczepień ochronnych 2022

Kreatywnie i Interaktywnie

Zdalna szkoła

Certyfikaty i zaświadczenia