Próbna ewakuacja w SP Słupno

  • Drukuj

W dniu 15.09.2022 r. uczniowie oraz pracownicy Szkoły Podstawowej im. A.J. Nowowiejskiego w Słupnie uczestniczyli w ćwiczeniach z praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji, w których łącznie wzięło udział 378 uczniów i 50 pracowników szkoły. 

Po usłyszeniu sygnału uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły niezwłocznie, zachowując odpowiednie środki bezpieczeństwa opuścili budynek i zebrali się na dziedzińcu przed szkołą. Po sprawdzeniu stanu osobowego i zdaniu odpowiedniego meldunku ćwiczenia podsumowano, potwierdzając ich dobrą organizację oraz sprawny i właściwy przebieg.

 

Po zakończonych działaniach, dzięki uprzejmości strażaków z OSP Słupno, uczniowie mogli z bliska podziwiać sprzęt gaśniczy – szczególnie najmłodsi wychowankowie chętnie przymierzali strażackie uniformy i zaglądali w każdy zakamarek prezentowanego wozu bojowego.

0B71329A-04C9-4730-BA1B-5732B5243C80 (2).jpeg 1F86B743-6D2B-42A1-9875-A638B4A4B74F (2).jpeg 45243FBA-237C-4EE0-BCAE-8073BE783335 (2).jpeg

696C6AEE-063F-4C33-A099-A28765287EA5 (2).jpeg CDBE49DC-BDE3-4142-B7A5-7AA25F72AEE8 (2).jpeg D44B62A1-98C2-4014-8FCC-A808E4060387 (1).jpeg

DE826084-F2B6-4782-ADAB-6FDC55C2689D (2).jpeg F4CC11A9-F135-4070-97CE-F3774F28A28A (2).jpeg F763505E-714E-4F29-B706-FCB23258F8D8 (2).jpeg