Witamy na naszej stronie internetowej

Projekt „Umiem pływać” w SP Słupno

15 września 2022 roku, 25 uczniów z klas III ze Szkoły Podstawowej im. Abp. A. J. Nowowiejskiego w Słupnie rozpoczęło zajęcia na pływalni Jagiellonka w Płocku. Jest to wznowiony projekt UMIEM PŁYWAĆ dofinansowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Będzie on obejmował 20 godzin nauki pływania pod okiem wykwalifikowanych instruktorów. Głównym celem programu „Umiem pływać” jest aktywizacja fizyczna dzieci szkolnych, nabycie podstawowych umiejętności pływania, profilaktyka wad postawy oraz nadwagi i otyłości. To też doskonała okazja do integracji uczniów oraz świetna forma aktywnego spędzania wolnego czasu.  

 

Nasi uczniowie z ogromną radością i zapałem brali udział w pierwszych zajęciach. Widać, że czuli się jak ryby w wodzie i już wyczekują kolejnego wyjazdu na basen.  

 

Rekrutacja do klasy pierwszej

Zgodnie z zarządzeniem

Wójta Gminy Słupno

od 15 lutego 2023 r. rozpoczyna się

rekrutacja dzieci do klasy pierwszej

Szkoły Podstawowej

im. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego

w Słupnie

na rok szkolny 2023/2024

Kartę zgłoszenia można pobrać:

  • ze strony internetowej szkoływww.spslupno.pl
  • osobiście w sekretariacie szkoły

Rekrutacja trwa
do 15 kwietnia 2023 r.

Do karty zgłoszenia dziecka należy dołączyć 1 zdjęcie do legitymacji. 

Dokumenty do pobrania:

Rada Rodziców


Składka na Fundusz Rady Rodziców - rok szkolny 2022/2023

 I dziecko – 50,00 złotych

II dziecko – 50,00 złotych

III dziecko – 0 złotych

Wpłaty dokonujemy na :

Konto Rady Rodziców:

20 9042 0003 0000 2118 2000 0010

w całości  do 15.11.2022 r. 

Stołówka szkolna

Zasady funkcjonowania stołówki przy Szkole Podstawowej im. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego w Słupnie (pobierz)

  • Opłaty za obiady na dany miesiąc uiszcza się z góry do 10 każdego miesiąca na nr konta bankowego:
    62 9011 0005 0002 2347 2000 0010 
    Z przyczyn losowych jadłospis na dzień 14 marca został zmieniony
  • aktualny jadłospis (pobierz)
  • alergeny (pobierz)

Szczepienia

Informacja GIS dotycząca szczepień ochronnych 2022

Kreatywnie i Interaktywnie

Zdalna szkoła

Certyfikaty i zaświadczenia