Witamy na naszej stronie internetowej

Moje dziecko w sieci uzależnień

Dnia 13 września 2022r.  odbyło się pierwsze zebranie z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej im. abp. A. J. Nowowiejskiego w Słupnie.  Dyrektor szkoły pan Waldemar Kaczorowski przekazał rodzicom informacje dotyczące bieżącego funkcjonowania placówki. Po zebraniu głównym rodzice udali się na spotkanie z wychowawcami.

 

Dodatkowo odbyło się spotkanie dla rodziców z panią profilaktyk Małgorzatą Wyszyńską - ,,Moje dziecko w sieci uzależnień”. Pani Wyszyńska zapoznała rodziców ze sposobami rozpoznawania stanów i zachowań wskazujących na nadmierne korzystanie z mediów, co ułatwi w miarę wczesne reagowanie na pojawianie się tego rodzaju stanów w życiu ich dzieci. Zwróciła również uwagę zgromadzonych na niezwykle ważny wpływ czynników chroniących dzieci oraz młodzież przed uzależnieniami chemicznymi i behawioralnymi.

Rada Rodziców


Składka na Fundusz Rady Rodziców - rok szkolny 2022/2023

 I dziecko – 50,00 złotych

II dziecko – 50,00 złotych

III dziecko – 0 złotych

Wpłaty dokonujemy na :

Konto Rady Rodziców:

20 9042 0003 0000 2118 2000 0010

w całości  do 15.11.2022 r. 

Stołówka szkolna

Zasady funkcjonowania stołówki przy Szkole Podstawowej im. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego w Słupnie (pobierz)

  • Opłaty za obiady na dany miesiąc uiszcza się z góry do 10 każdego miesiąca na nr konta bankowego:
    62 9011 0005 0002 2347 2000 0010 
  • aktualny jadłospis (pobierz)

Szczepienia

Informacja GIS dotycząca szczepień ochronnych 2022

Kreatywnie i Interaktywnie

Zdalna szkoła

Certyfikaty i zaświadczenia