Witamy na naszej stronie internetowej

ĆWICZENIA W ZAKRESIE PRÓBNEJ EWAKUACJI

W dniu 27.09.2018 r. o godzinie 10:00  - zgodnie z zarządzeniem dyrektora szkoły - na terenie naszej placówki odbyły się próbne ćwiczenia w zakresie praktycznego sprawowania organizacji i warunków ewakuacji. W ćwiczeniach udział wzięli wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły, a także p. Paulina Różalska - pracownik ds. zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i ochrony cywilnej Urzędu Gminy Słupno oraz sześciu strażaków z OSP Słupno, którzy w ramach ćwiczeń włączyli do akcji samochód GBA 369 - 22. Próbna ewakuacja przebiegła bardzo sprawnie, zgodnie z procedurami, za co wszystkim serdecznie dziękuję i gratuluję.

Dyrektor Szkoły

 

 

Kreatywnie i Interaktywnie

Rada Rodziców


Składka na Fundusz Rady Rodziców - rok szkolny 2019/2020

 I dziecko – 45,00 złotych

II dziecko – 35,00 złotych

III dziecko – 0 złotych

Wpłaty dokonujemy na :

Konto Rady Rodziców:

20 9042 0003 0000 2118 2000 0010

w całości  do 15.10.2019 r. lub w ratach:

I  rata płata do 15.10.2019  r. 

II rata – płatna do 15.11.2019 r. 

Certyfikaty i zaświadczenia