Szkoła Podstawowa im. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego w Słupnie
 
 

RAPORT Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ

 
W dniach 11-20.01.2016 roku szkoła była monitorowana przez Kuratorium Oświaty w Warszawie z Delegaturą w Płocku w zakresie następujących obszarów:


1.    Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. 2.    Szkoła wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. 3.    Szkoła, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych.

Na podstawie wyników ewaluacji stwierdza się, że w planowaniu i organizowaniu pracy szkoły wprowadza się zmiany, które są wynikiem analiz osiągnięć uczniów. Nauczyciele na bieżąco monitorują zdobywanie przez uczniów wiedzy i umiejętności opisanych w podstawie programowej. Dokonując analiz wyników oceniania bieżącego, klasyfikacji śródrocznej i rocznej, sprawdzianu zewnętrznego oraz osiągnięć w różnych konkursach i zawodach sportowych. Proces uczenia się podlega modyfikacji na podstawie ww. analiz i wyników ewaluacji wewnętrznej. Uczniowie szkoły osiągają wysokie wyniki w ocenianiu zewnętrznym – w ostatnich trzech latach uzyskali wyniki mieszczące się w między staninem wyżej średnim a bardzo wysokim. Nauczyciele wykorzystują również w swojej pracy wyniki badań zewnętrznych. Szkoła systematycznie rozpoznaje możliwości i potrzeby uczniów. Zajęcia pozalekcyjne są dostosowane do zainteresowań dzieci. W szkole prowadzone są działania uwzględniające indywidualizację procesu edukacyjnego. Nauczyciele pomagają przezwyciężyć uczniom trudności wynikające z ich sytuacji społecznej. Zarówno rodzice, jak i uczniowie są zgodni, że działania podejmowane przez szkołę są adekwatne do potrzeb i satysfakcjonują zainteresowanych. Podsumowując, należy stwierdzić, że szkoła w wyniku przeprowadzonej ewaluacji została oceniona wysoko – na poziomie rozszerzonym. Pełny raport z ewaluacji w zakładce dokumenty szkolne. Za udział w ewaluacji  dyrektor szkoły składa wszystkim rodzicom, uczniom oraz pracownikom szkoły serdeczne podziękowania.
 
RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

raportzewaluacjiproblemowej.pdf

Copyright ©2016 Szkoła Podstawowa im. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego w Słupnie, All Rights Reserved.
Liczba odwiedzin: 80766
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Pomoc & Wsparcie
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem