Witamy na naszej stronie internetowej

SOC

Niezmiernie miło nam poinformować, iż nasza szkoła przystąpiła do projektu edukacyjnego ,,Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo" Fundacji Dbam o Mój Zasięg. Głównym celem projektu jest praca zmierzająca do przygotowania uczniów, nauczycieli i rodziców do bezpiecznego, higienicznego i kreatywnego korzystania z zasobów sieci, łączenie szkół dla których ważne jest  zachowanie równowagi między światem cyfrowymi analogowym oraz wymiana praktyk między instytucjami. Już niedługo na  stronie naszej szkoły powstanie zakładka, w której będzie można znaleźć materiały dotyczące projektu - infografiki, plakaty, publikacje. Zachęcamy do zaglądania!

Monika Wojtylak

Film promujący (przejdź)

Książka (przejdź)

Zdalna edukacja (przejdź)

 

Rada Rodziców


Składka na Fundusz Rady Rodziców - rok szkolny 2020/2021

 I dziecko – 45,00 złotych

II dziecko – 35,00 złotych

III dziecko – 0 złotych

Wpłaty dokonujemy na :

Konto Rady Rodziców:

20 9042 0003 0000 2118 2000 0010

w całości  do 15.10.2020 r. lub w ratach:

I  rata płata do 15.10.2020  r. 

II rata – płatna do 15.11.2020 r. 

Kreatywnie i Interaktywnie

Zdalna szkoła

Certyfikaty i zaświadczenia