Witamy na naszej stronie internetowej

Rada Pedagogiczna  2023/ 2024

 Rada Pedagogiczna 2023/2024

 Waldemar Kaczorowski – dyrektor szkoły

 Beata Jakowska -    wicedyrektor szkoły

 

1.

Adamkowska Anna      

wychowawca klasy 3c;   rewalidacja

2

Bielas Alicja             

wychowawca klasy 4b; matematyka, fizyka, opiekun  Szkolnego Koła Wolontariatu

3

Chmielewska Katarzyna

wychowawca klasy 7a; j. angielski, informatyka

4

Chwiałkowski Sławomir

wychowawca klasy 5a; j. angielski, opiekun Samorządu Uczniowskiego

5

Ks. Cichewicz Zbigniew

religia

6

Cieślak Łukasz

Wychowawca klasy 5 c ; wychowanie fizyczne,

7

Cylińska Maria

biologia

8

Czubak Jolanta

wychowawca klasy 6b; przyroda, geografia, wychowanie do życia w rodzinie, gimnastyka korekcyjna

9

Dobrzyńska Marzena

wychowawca klasy 1a;   rewalidacja

10

Dziublińska Olga

nauczyciel współorganizujący kształcenie 

11

Gomułka Grzegorz

wychowanie fizyczne; gimnastyka korekcyjna

12

Guzowska Alicja

nauczyciel współorganizujący kształcenie;  wychowawca świetlicy,

13

Jakowska Beata

chemia, edukacja dla bezpieczeństwa

14

Juszczakiewicz Ewa

wychowawca klasy 1b, gimnastyka korekcyjna

15

Kaczorowska Ewa

wychowawca klasy  8; wychowanie fizyczne

16

Kuchta Bogumiła

nauczyciel współorganizujący kształcenie 

17

Kusińska Gorzycka Kinga

j. polski; nauczyciel współorganizujący kształcenie; rewalidacja 

18

 Krajewski Robert

muzyka, technika,  chór, zespół muzyczny  

19

Marczyk-Breńska Natalia          

wychowawca świetlicy, j. francuski

20

Miller Joanna

wychowawca klasy 3b; rewalidacja

21

Mrozowska Anna

wychowawca klasy 5b; historia, 

22

Niedbała Mariusz

wychowawca klasy 4a; matematyka, informatyka

23

Olenderek-Majewska Katarzyna             

religia

24

Olszewska Katarzyna

biblioteka szkolna, plastyka

25

Ołdakowska Daria

j. polski

26

Owczarek Aldona

   j. polski, plastyka

27

Passon- Krzewicka Marta

     j. niemiecki, wiedza o społeczeństwie; wychowanie do życia w rodzinie,  wychowawca świetlicy

28

Piórkowska Kaja

wychowawca klasy 2c; wychowawca świetlicy

29

Piątkowska  Ewa

nauczyciel współorganizujący kształcenie 

30

Rokicka Eliza

wychowawca klasy 7b, j. polski

31

Siwek Mariola

Wychowawca klasy 3 a

32

Skawińska Wioleta-

psycholog szkolny,  

33

Stopczyńska Aleksandra                 

nauczyciel współorganizujący kształcenie; wychowawca świetlicy 

34

Szostek Adrianna

wychowawca klasy 2b, wychowawca świetlicy

35

Szulczewska Marta

wychowawca klasy 2a, rewalidacja

36

Tąporowska Ewelina

nauczyciel współorganizujący kształcenie  , rewalidacja

37

Wieczorek Anna

Wychowawca klasy 4 c ; chemia, matematyka,  

38

Wojtalewicz Monika

  logopeda, pedagog specjalny; rewalidacja

39

Wojtylak Monika

pedagog szkolny, doradztwo zawodowe

40

Zelmańska Monika

Wychowawca klasy 6a, j. angielski

41

Żurawska - Siuta Olga

wychowawca klasy 1c,   wychowawca świetlicy

Rekrutacja do klasy pierwszej

Zgodnie z zarządzeniem

Wójta Gminy Słupno

od 15 lutego 2024 r. rozpoczyna się

rekrutacja dzieci do klasy pierwszej

Szkoły Podstawowej

im. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego

w Słupnie

na rok szkolny 2024/2025

Kartę zgłoszenia można pobrać:

  • ze strony internetowej szkoływww.spslupno.pl
  • osobiście w sekretariacie szkoły

Rekrutacja trwa
do 15 kwietnia 2024 r.

Do karty zgłoszenia dziecka należy dołączyć 1 zdjęcie do legitymacji. 

Dokumenty do pobrania:

Stołówka szkolna

Zasady funkcjonowania stołówki przy Szkole Podstawowej im. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego w Słupnie (pobierz)

  • Opłaty za obiady na dany miesiąc uiszcza się z góry do 10 każdego miesiąca na nr konta bankowego:
    62 9011 0005 0002 2347 2000 0010 
    Z przyczyn losowych jadłospis na dzień 14 marca został zmieniony
  • aktualny jadłospis (pobierz)
  • alergeny (pobierz)

Rada Rodziców


Składka na Fundusz Rady Rodziców - rok szkolny 2023/2024

 I dziecko – 50,00 złotych

II dziecko – 50,00 złotych

III dziecko – 0 złotych

Wpłaty dokonujemy na :

Konto Rady Rodziców:

20 9042 0003 0000 2118 2000 0010

w całości  do 15.11.2023 r. 

Szczepienia

Informacja GIS dotycząca szczepień ochronnych 2022

Kreatywnie i Interaktywnie

Zdalna szkoła

Certyfikaty i zaświadczenia