Witamy na naszej stronie internetowej

Wycieczka klas ósmych

06 listopada 2019 roku uczniowie  klas 8a i b, a także ósmoklasiści ze Szkoły Podstawowej w Święcieńcu wzięli udział w wycieczce do Warszawy. Było zdrowo i sportowo – na  Airo Trampolinach…  Ćwiczeń, skoków i zabawy było co niemiara  Następnie uczniowie podzieleni na 6 zespołów , niczym prawdziwi detektywi, rozwiązywali  arcytrudne zagadki w „Domu Zagadek”.

Ostatnim punktem naszej wycieczki było Muzeum Literatury  i „spotkanie” z „Panem Tadeuszem” Adama Mickiewicza. Tu pogłębiliśmy nasze „szkolne” wiadomości a nawet przyjrzeliśmy się fragmentom rękopisu naszej epopei narodowej. Dobrą zabawę i prawdziwą integrację ósmoklasistów zapewnili wychowawcy: p.  Marzena Woźniak– Trojanowska, p. Łukasz Cieślak, p. Marta Krzywicka i  p. Eliza Rokicka.

Eliza Rokicka


 

Kreatywnie i Interaktywnie

Rada Rodziców


Składka na Fundusz Rady Rodziców - rok szkolny 2019/2020

 I dziecko – 45,00 złotych

II dziecko – 35,00 złotych

III dziecko – 0 złotych

Wpłaty dokonujemy na :

Konto Rady Rodziców:

20 9042 0003 0000 2118 2000 0010

w całości  do 15.10.2019 r. lub w ratach:

I  rata płata do 15.10.2019  r. 

II rata – płatna do 15.11.2019 r. 

Certyfikaty i zaświadczenia