Witamy na naszej stronie internetowej

Konkurs szopki Betlejemskie

Uczniowie naszej szkoły, jak co roku, wzięli udział  w konkursie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu na najpiękniejsze szopki betlejemskie. W piątek 11 grudnia na skansenowskim fanpage’u odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników. Nasz uczeń z klasy 6c, Kacper Świderski, zdobył III miejsce. Gratulujemy! Jego praca została zauważona i docenione pośród 52 zgłoszonych do konkursu szopek.

W skansenie przygotowana została wystawa pokonkursowa, którą zwiedzać będzie można po ponownym otwarciu muzeum dla ruchu turystycznego.

 

Kreatywnie i Interaktywnie

Zdalna szkoła

Rada Rodziców


Składka na Fundusz Rady Rodziców - rok szkolny 2020/2021

 I dziecko – 45,00 złotych

II dziecko – 35,00 złotych

III dziecko – 0 złotych

Wpłaty dokonujemy na :

Konto Rady Rodziców:

20 9042 0003 0000 2118 2000 0010

w całości  do 15.10.2020 r. lub w ratach:

I  rata płata do 15.10.2020  r. 

II rata – płatna do 15.11.2020 r. 

Certyfikaty i zaświadczenia