Witamy na naszej stronie internetowej

Kampania 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży

Na początku listopada dużo mówimy o prawach dziecka, godności, szacunku, bezpieczeństwie, wolności i świecie wolnym od przemocy. Wychodząc naprzeciw tej idei, Szkoła Podstawowa im. abp. A.J. Nowowiejskiego w Słupnie ponownie wzięła udział w kampanii „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”, której symbolem, tak jak poprzednio była pomarańczowa wstążka. Dlatego uczniowie i nauczyciele włączyli się w działania kampanii poprzez pomarańczowe akcenty w swoich ubiorach, które noszono przez pierwszych19 dni listopada.

 

W ramach kampanii uczniowie z klas  siódmych i ósmych mieli zajęcia z naszym dzielnicowym - p. Krzysztofem Moczybrodą - dotyczące odpowiedzialności prawnej nieletnich i cyberprzemocy. Odbywały się również godziny wychowawcze i lekcje z pedagogiem szkolnym dotyczące przeciwdziałania przemocy.  

Dodatkowo, wspólnie ze współpracującymi w ramach kampanii  szkołami podstawowymi z Bulkowa, Nowych Łubek oraz Dzierzążni uczniowie  stworzyli wiersz akrostyczny ,,Budujemy świat wolny od przemocy".  

Na zakończenie kampanii - 20 listopada  - obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka, w ramach którego uczniowie stworzyli gazetki szkolne, odbyły się lekcje dotyczące praw dziecka i człowieka, a społeczność szkolna - podkreślając znaczenie tego wydarzenia -symbolicznie ubrała się na niebiesko.

 

Stołówka szkolna

Zasady funkcjonowania stołówki przy Szkole Podstawowej im. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego w Słupnie (pobierz)

  • Opłaty za obiady na dany miesiąc uiszcza się z góry do 10 każdego miesiąca na nr konta bankowego:
    62 9011 0005 0002 2347 2000 0010 
  • aktualny jadłospis (pobierz)

Rada Rodziców


Składka na Fundusz Rady Rodziców - rok szkolny 2021/2022

 I dziecko – 45,00 złotych

II dziecko – 35,00 złotych

III dziecko – 0 złotych

Wpłaty dokonujemy na :

Konto Rady Rodziców:

20 9042 0003 0000 2118 2000 0010

w całości  do 15.10.2021 r. 

Kreatywnie i Interaktywnie

Zdalna szkoła

Certyfikaty i zaświadczenia