Witamy na naszej stronie internetowej

INFORMACJA

Szanowni Państwo;

 • rozpoczęcie nowego roku szkolnego dla klas I-VIII odbędzie się w dniu 04.09.2023 r. o godzinie 8:00 na dużej hali sportowej (wszyscy razem),
 • gimbusy poranne będą kursowały zgodnie z dotychczasowym rozkładem, a odjazd zaplanowany jest ok. godz. 10:30,
 • w dniu rozpoczęcia nowego roku szkolnego, rodzice klas pierwszych proszeni są o wypełnienie deklaracji dotyczących zamiaru korzystania przez dzieci z przewozu gimbusami szkolnymi - deklaracje będą dostępne w sekretariacie szkoły,
 • osoby zainteresowane uczestnictwem dzieci w zajęciach świetlicowych,  są  również zobligowane do złożenia  deklaracji, które będą dostępne u wychowawców świetlicy,
 • stołówka szkolna rozpocznie wydawanie obiadów od 06.09.2023 r. (środa) - prosimy o dokonywanie wpłat na konto bankowe 62 9011 0005 0002 2347 2000 0010 - koszt jednego obiadu wynosi 8zł (regulamin stołówki zamieszczony jest na stronie internetowej szkoły),
 • listy uczniów z przydziałem do danych klas/wychowawców będą udostępnione na terenie szkoły w dniu 28.08.2023 r.

Z poważaniem 

Dyrektor szkoły

 

Stołówka szkolna

Zasady funkcjonowania stołówki przy Szkole Podstawowej im. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego w Słupnie (pobierz)

 • Opłaty za obiady na dany miesiąc uiszcza się z góry do 10 każdego miesiąca na nr konta bankowego:
  62 9011 0005 0002 2347 2000 0010 
  Z przyczyn losowych jadłospis na dzień 14 marca został zmieniony
 • aktualny jadłospis (pobierz)
 • alergeny (pobierz)

Rada Rodziców


Składka na Fundusz Rady Rodziców - rok szkolny 2022/2023

 I dziecko – 50,00 złotych

II dziecko – 50,00 złotych

III dziecko – 0 złotych

Wpłaty dokonujemy na :

Konto Rady Rodziców:

20 9042 0003 0000 2118 2000 0010

w całości  do 15.11.2022 r. 

Rekrutacja do klasy pierwszej

Zgodnie z zarządzeniem

Wójta Gminy Słupno

od 15 lutego 2023 r. rozpoczyna się

rekrutacja dzieci do klasy pierwszej

Szkoły Podstawowej

im. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego

w Słupnie

na rok szkolny 2023/2024

Kartę zgłoszenia można pobrać:

 • ze strony internetowej szkoływww.spslupno.pl
 • osobiście w sekretariacie szkoły

Rekrutacja trwa
do 15 kwietnia 2023 r.

Do karty zgłoszenia dziecka należy dołączyć 1 zdjęcie do legitymacji. 

Dokumenty do pobrania:

Szczepienia

Informacja GIS dotycząca szczepień ochronnych 2022

Kreatywnie i Interaktywnie

Zdalna szkoła

Certyfikaty i zaświadczenia