Witamy na naszej stronie internetowej

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025

 

 Szkoła  Podstawowa im. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego w Słupnie po raz kolejny otrzymała dofinansowanie w ramach Priorytetu 3   Narodowego  Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 12 000 zł oraz wsparcie Gminy Słupno w postaci 3000 zł wymaganego wkładu własnego, podobnie jak w roku 2019.

Otrzymana kwota pozwoli nam doposażyć bibliotekę szkolną w najbardziej poszukiwane przez uczniów lektury oraz książki cieszące się popularnością wielu pokoleń czytelników: komiksy historyczne, beletrystykę, opracowania historyczne dotyczące dziejów Polski oraz klasykę utworów największych polskich pisarzy.

 Z pozyskanych funduszy zamierzamy również, zgodnie z duchem czasu, zakupić program biblioteczny do katalogowania i wypożyczania zbiorów, liczących obecnie około 7000 woluminów.

W ramach projektu organizujemy ciekawe akcje czytelnicze i konkursy z atrakcyjnymi nagrodami dla naszych uczniów.

 

Rekrutacja do klasy pierwszej

Zgodnie z zarządzeniem

Wójta Gminy Słupno

od 15 lutego 2024 r. rozpoczyna się

rekrutacja dzieci do klasy pierwszej

Szkoły Podstawowej

im. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego

w Słupnie

na rok szkolny 2024/2025

Kartę zgłoszenia można pobrać:

  • ze strony internetowej szkoływww.spslupno.pl
  • osobiście w sekretariacie szkoły

Rekrutacja trwa
do 15 kwietnia 2024 r.

Do karty zgłoszenia dziecka należy dołączyć 1 zdjęcie do legitymacji. 

Dokumenty do pobrania:

Stołówka szkolna

Zasady funkcjonowania stołówki przy Szkole Podstawowej im. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego w Słupnie (pobierz)

  • Opłaty za obiady na dany miesiąc uiszcza się z góry do 10 każdego miesiąca na nr konta bankowego:
    62 9011 0005 0002 2347 2000 0010 
    Z przyczyn losowych jadłospis na dzień 14 marca został zmieniony
  • aktualny jadłospis (pobierz)
  • alergeny (pobierz)

Rada Rodziców


Składka na Fundusz Rady Rodziców - rok szkolny 2023/2024

 I dziecko – 50,00 złotych

II dziecko – 50,00 złotych

III dziecko – 0 złotych

Wpłaty dokonujemy na :

Konto Rady Rodziców:

20 9042 0003 0000 2118 2000 0010

w całości  do 15.11.2023 r. 

Szczepienia

Informacja GIS dotycząca szczepień ochronnych 2022

Kreatywnie i Interaktywnie

Zdalna szkoła

Certyfikaty i zaświadczenia