Witamy na naszej stronie internetowej

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

Szanowni Uczniowie i Rodzice;

- informujemy, że rozpoczęcie nowego roku szkolnego dla klas I-VIII odbędzie się 01.09.2022 r. o godz. 9:00 na dużej hali sportowej przy SP Słupno - w programie m.in. ślubowanie klas pierwszych oraz zdjęcia,

- w dniu 01.09.2022 r. gimbusy poranne będą kursowały godzinę (60 minut) później w odniesieniu do  rozkładu jazdy z roku ubiegłego, popołudniowe odjadą ok. godz. 11:15,

- ze względu na wzrost cen  artykułów spożywczych od 01.09.2022 r. wzrosną ceny obiadów - koszt jednego (dwudaniowego) obiadu będzie wynosił 8,00 zł.

- listy pierwszoklasistów z przydziałem wychowawców są dostępne wyłącznie na terenie szkoły (RODO),

- pozostałe informacje będą przekazane podczas inauguracji nowego  roku szkolnego.

 Dyrektor szkoły

Rekrutacja do klasy pierwszej

Zgodnie z zarządzeniem

Wójta Gminy Słupno

od 15 lutego 2024 r. rozpoczyna się

rekrutacja dzieci do klasy pierwszej

Szkoły Podstawowej

im. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego

w Słupnie

na rok szkolny 2024/2025

Kartę zgłoszenia można pobrać:

  • ze strony internetowej szkoływww.spslupno.pl
  • osobiście w sekretariacie szkoły

Rekrutacja trwa
do 15 kwietnia 2024 r.

Do karty zgłoszenia dziecka należy dołączyć 1 zdjęcie do legitymacji. 

Dokumenty do pobrania:

Stołówka szkolna

Zasady funkcjonowania stołówki przy Szkole Podstawowej im. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego w Słupnie (pobierz)

  • Opłaty za obiady na dany miesiąc uiszcza się z góry do 10 każdego miesiąca na nr konta bankowego:
    62 9011 0005 0002 2347 2000 0010 
    Z przyczyn losowych jadłospis na dzień 14 marca został zmieniony
  • aktualny jadłospis (pobierz)
  • alergeny (pobierz)

Rada Rodziców


Składka na Fundusz Rady Rodziców - rok szkolny 2023/2024

 I dziecko – 50,00 złotych

II dziecko – 50,00 złotych

III dziecko – 0 złotych

Wpłaty dokonujemy na :

Konto Rady Rodziców:

20 9042 0003 0000 2118 2000 0010

w całości  do 15.11.2023 r. 

Szczepienia

Informacja GIS dotycząca szczepień ochronnych 2022

Kreatywnie i Interaktywnie

Zdalna szkoła

Certyfikaty i zaświadczenia