Witamy na naszej stronie internetowej

Kampania 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży

Światowa kampania 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży to inicjatywa mająca na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na problem przemocy wobec najmłodszych i mobilizację do działań na rzecz ich ochrony. Kampania ta corocznie w okresie od 1 do 19 listopada i jest międzynarodowym wysiłkiem podejmowanym przez organizacje pozarządowe, rządy, społeczeństwo obywatelskie, szkoły i inne instytucje.

Idea kampanii opiera się na przekonaniu, że każde dziecko ma prawo do bezpiecznego i zdrowego dzieciństwa, wolnego od przemocy, wyzysku czy innego rodzaju krzywdzenia. Podczas tych 19 dni podejmowane są różne działania mające na celu edukację społeczeństwa, budowanie świadomości oraz wspieranie działań prewencyjnych i interwencyjnych wobec przypadków przemocy wobec dzieci.

 

W trakcie kampanii w naszej szkole symbolicznie włączyliśmy się w jej obchody poprzez pomarańczowe elementy w naszych strojach. Odbywały się lekcje wychowawcze, pogadanki z pedagogiem szkolnym. Podczas lekcji plastyki i godzin wychowawczych tworzone były plakaty klasowe dotyczące przeciwdziałania przemocy, a na podsumowanie naszych działań profilaktycznych klasy 1-3 wraz z wychowawcami stworzyły ,,łańcuch pomarańczowej mocy” przeciwko przemocy w kształcie ogromnego serca.

Stołówka szkolna

Zasady funkcjonowania stołówki przy Szkole Podstawowej im. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego w Słupnie (pobierz)

  • Opłaty za obiady na dany miesiąc uiszcza się z góry do 10 każdego miesiąca na nr konta bankowego:
    62 9011 0005 0002 2347 2000 0010 
    Z przyczyn losowych jadłospis na dzień 14 marca został zmieniony
  • aktualny jadłospis (pobierz)
  • alergeny (pobierz)

Rada Rodziców


Składka na Fundusz Rady Rodziców - rok szkolny 2022/2023

 I dziecko – 50,00 złotych

II dziecko – 50,00 złotych

III dziecko – 0 złotych

Wpłaty dokonujemy na :

Konto Rady Rodziców:

20 9042 0003 0000 2118 2000 0010

w całości  do 15.11.2022 r. 

Rekrutacja do klasy pierwszej

Zgodnie z zarządzeniem

Wójta Gminy Słupno

od 15 lutego 2023 r. rozpoczyna się

rekrutacja dzieci do klasy pierwszej

Szkoły Podstawowej

im. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego

w Słupnie

na rok szkolny 2023/2024

Kartę zgłoszenia można pobrać:

  • ze strony internetowej szkoływww.spslupno.pl
  • osobiście w sekretariacie szkoły

Rekrutacja trwa
do 15 kwietnia 2023 r.

Do karty zgłoszenia dziecka należy dołączyć 1 zdjęcie do legitymacji. 

Dokumenty do pobrania:

Szczepienia

Informacja GIS dotycząca szczepień ochronnych 2022

Kreatywnie i Interaktywnie

Zdalna szkoła

Certyfikaty i zaświadczenia