Witamy na naszej stronie internetowej

Sportowe emocje z siatkówką

Po wygraniu zawodów rejonowych w dniach 12 i 14 marca w naszej szkole odbyły się finały zawodów powiatowych w siatkówce dziewcząt i chłopców. Obie kategorie wiekowe broniły mistrza powiatu sprzed roku. Przeciwnikiem dziewcząt były SP Zągoty, SP Blichowo, SP Nowy Duninów zaś u chłopców SP Blichowo, SP Brudzeń Duży i SP Gąbin. Dziewczęta wygrywając dwa mecze zajęły II miejsce, natomiast chłopcy wygrali wszystkie spotkania zajmując I miejsce.

Dwa dni później odbyły się zmagania dziewcząt i chłopców w kategorii „młodzież”. Na naszej hali gościliśmy dziewczęta z SP Wyszogród, SP Wyszyna i SP Gąbin oraz chłopców z SP Blichowo, SP Brudzeń Duży i  SP Łąck. Obie nasze reprezentacje wygrały swoje wszystkie mecze w stosunku 2:0 zajmując I miejsca.

 

Gratulacje dla zwycięskich drużyn oraz wszystkich uczestników za wspaniałe emocje.

Ze sportowym pozdrowieniem

Nauczyciele wychowania fizycznego

Rekrutacja do klasy pierwszej

Zgodnie z zarządzeniem

Wójta Gminy Słupno

od 15 lutego 2024 r. rozpoczyna się

rekrutacja dzieci do klasy pierwszej

Szkoły Podstawowej

im. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego

w Słupnie

na rok szkolny 2024/2025

Kartę zgłoszenia można pobrać:

  • ze strony internetowej szkoływww.spslupno.pl
  • osobiście w sekretariacie szkoły

Rekrutacja trwa
do 15 kwietnia 2024 r.

Do karty zgłoszenia dziecka należy dołączyć 1 zdjęcie do legitymacji. 

Dokumenty do pobrania:

Stołówka szkolna

Zasady funkcjonowania stołówki przy Szkole Podstawowej im. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego w Słupnie (pobierz)

  • Opłaty za obiady na dany miesiąc uiszcza się z góry do 10 każdego miesiąca na nr konta bankowego:
    62 9011 0005 0002 2347 2000 0010 
    Z przyczyn losowych jadłospis na dzień 14 marca został zmieniony
  • aktualny jadłospis (pobierz)
  • alergeny (pobierz)

Rada Rodziców


Składka na Fundusz Rady Rodziców - rok szkolny 2023/2024

 I dziecko – 50,00 złotych

II dziecko – 50,00 złotych

III dziecko – 0 złotych

Wpłaty dokonujemy na :

Konto Rady Rodziców:

20 9042 0003 0000 2118 2000 0010

w całości  do 15.11.2023 r. 

Szczepienia

Informacja GIS dotycząca szczepień ochronnych 2022

Kreatywnie i Interaktywnie

Zdalna szkoła

Certyfikaty i zaświadczenia