Witamy na naszej stronie internetowej

Dzień Otwartych Drzwi 2024

21maraca  w naszej szkole odbył się Dzień Otwarty dla Rodziców i Uczniów przyszłorocznych klas pierwszych. Spotkanie rozpoczął pan Dyrektor,  serdecznie witając dzieci i ich bliskich.  Mali kandydaci na uczniów naszej szkoły mogli obejrzeć krótki występ w wykonaniu naszych uczniów. Następnie w grupach udali się na zwiedzanie szkoły, podczas którego mogli zajrzeć do sal lekcyjnych, gdzie czekali na nich nauczyciele i uczniowie. Były eksperymenty fizyczno - chemiczne, warsztaty przyrodnicze, odbyła się również lekcja informatyki z wykorzystaniem ozobotów. Dzieci miały także możliwość wzięcia udziału w krótkich warsztatach tanecznych poprowadzonych przez grupę taneczną Falcon oraz grach i zabawach na świetlicy szkolnej. Uśmiech, który widniał na buziach dzieci był tylko potwierdzeniem, że bardzo im się podobało.

 

 

Rekrutacja do klasy pierwszej

Zgodnie z zarządzeniem

Wójta Gminy Słupno

od 15 lutego 2024 r. rozpoczyna się

rekrutacja dzieci do klasy pierwszej

Szkoły Podstawowej

im. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego

w Słupnie

na rok szkolny 2024/2025

Kartę zgłoszenia można pobrać:

  • ze strony internetowej szkoływww.spslupno.pl
  • osobiście w sekretariacie szkoły

Rekrutacja trwa
do 15 kwietnia 2024 r.

Do karty zgłoszenia dziecka należy dołączyć 1 zdjęcie do legitymacji. 

Dokumenty do pobrania:

Stołówka szkolna

Zasady funkcjonowania stołówki przy Szkole Podstawowej im. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego w Słupnie (pobierz)

  • Opłaty za obiady na dany miesiąc uiszcza się z góry do 10 każdego miesiąca na nr konta bankowego:
    62 9011 0005 0002 2347 2000 0010 
    Z przyczyn losowych jadłospis na dzień 14 marca został zmieniony
  • aktualny jadłospis (pobierz)
  • alergeny (pobierz)

Rada Rodziców


Składka na Fundusz Rady Rodziców - rok szkolny 2023/2024

 I dziecko – 50,00 złotych

II dziecko – 50,00 złotych

III dziecko – 0 złotych

Wpłaty dokonujemy na :

Konto Rady Rodziców:

20 9042 0003 0000 2118 2000 0010

w całości  do 15.11.2023 r. 

Szczepienia

Informacja GIS dotycząca szczepień ochronnych 2022

Kreatywnie i Interaktywnie

Zdalna szkoła

Certyfikaty i zaświadczenia