Witamy na naszej stronie internetowej

Bieg Wielkanocny

27 marca, w ostatni szkolny dzień przed Wielkanocą, Samorząd Szkolny przygotował niespodziankę dla wszystkich klas - Bieg Wielkanocny.

Każda klasa wystawiła 6 - osobową drużynę, która rywalizowała z rówieśnikami na torze sportowym. W zależności od kategorii wiekowej, uczestnicy musieli pokonać tor przeszkód przygotowany przez panią Kaczorowską, z akcentem wielkanocnym. Starsze klasy przenosiły kurczaka wielkanocnego, młodsi pisanki na łyżkach a najmłodsi koszyczki z pisankami. Uczniowie z klas I - III musieli ułożyć z przyniesionych liter słowo "Wielkanoc". Przy każdym wyścigu zawodnikom towarzyszył ogłuszający doping klas, który niósł się daleko poza halę sportową. 

Każda klasa, niezależnie od zdobytego miejsca, otrzymała pamiątkowy dyplom i słodką niespodziankę. 

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział a pani Kaczorowskiej za przygotowanie wspaniałych rekwizytów świątecznych.

Mamy nadzieję, że wydarzenie to wpisze się na stałe w kalendarz szkolnych wydarzeń.

 

Rekrutacja do klasy pierwszej

Zgodnie z zarządzeniem

Wójta Gminy Słupno

od 15 lutego 2024 r. rozpoczyna się

rekrutacja dzieci do klasy pierwszej

Szkoły Podstawowej

im. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego

w Słupnie

na rok szkolny 2024/2025

Kartę zgłoszenia można pobrać:

  • ze strony internetowej szkoływww.spslupno.pl
  • osobiście w sekretariacie szkoły

Rekrutacja trwa
do 15 kwietnia 2024 r.

Do karty zgłoszenia dziecka należy dołączyć 1 zdjęcie do legitymacji. 

Dokumenty do pobrania:

Stołówka szkolna

Zasady funkcjonowania stołówki przy Szkole Podstawowej im. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego w Słupnie (pobierz)

  • Opłaty za obiady na dany miesiąc uiszcza się z góry do 10 każdego miesiąca na nr konta bankowego:
    62 9011 0005 0002 2347 2000 0010 
    Z przyczyn losowych jadłospis na dzień 14 marca został zmieniony
  • aktualny jadłospis (pobierz)
  • alergeny (pobierz)

Rada Rodziców


Składka na Fundusz Rady Rodziców - rok szkolny 2023/2024

 I dziecko – 50,00 złotych

II dziecko – 50,00 złotych

III dziecko – 0 złotych

Wpłaty dokonujemy na :

Konto Rady Rodziców:

20 9042 0003 0000 2118 2000 0010

w całości  do 15.11.2023 r. 

Szczepienia

Informacja GIS dotycząca szczepień ochronnych 2022

Kreatywnie i Interaktywnie

Zdalna szkoła

Certyfikaty i zaświadczenia