Witamy na naszej stronie internetowej

VIII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

W piątek 28 września uczniowie naszej szkoły obchodzili Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia, pod hasłem: "Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają!"

Głównym celem akcji było zachęcenie dzieci do powtórzenia tabliczki mnożenia. Pomogły im w tym liczne dekoracje, które znalazły się w różnych widocznych miejscach w szkole, tj. schody i drzwi klasopracowni. W piątek, na pierwszej godzinie lekcyjnej, wszyscy uczniowie z klas III-VIII oraz uczniowie klas gimnazjalnych napisali krótki egzamin z tabliczki mnożenia. Składał się on z 5 przykładów, które dzieci musiały rozwiązać w czasie od 2 do 4 minut, w zależności od stopnia trudności. Kolejnym etapem akcji było przeprowadzenie egzaminu wśród pracowników szkoły. Osoby, które bezbłędnie odpowiedziały na pytania, otrzymały tytuł "Eksperta Tabliczki Mnożenia".

Organizatorzy:

Mariusz Niedbała
Elżbieta Kolczyńska
Katarzyna Lewandowska
Justyna Jakubowska

Rekrutacja do klasy pierwszej

Zgodnie z zarządzeniem

Wójta Gminy Słupno

od 15 lutego 2024 r. rozpoczyna się

rekrutacja dzieci do klasy pierwszej

Szkoły Podstawowej

im. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego

w Słupnie

na rok szkolny 2024/2025

Kartę zgłoszenia można pobrać:

  • ze strony internetowej szkoływww.spslupno.pl
  • osobiście w sekretariacie szkoły

Rekrutacja trwa
do 15 kwietnia 2024 r.

Do karty zgłoszenia dziecka należy dołączyć 1 zdjęcie do legitymacji. 

Dokumenty do pobrania:

Stołówka szkolna

Zasady funkcjonowania stołówki przy Szkole Podstawowej im. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego w Słupnie (pobierz)

  • Opłaty za obiady na dany miesiąc uiszcza się z góry do 10 każdego miesiąca na nr konta bankowego:
    62 9011 0005 0002 2347 2000 0010 
    Z przyczyn losowych jadłospis na dzień 14 marca został zmieniony
  • aktualny jadłospis (pobierz)
  • alergeny (pobierz)

Rada Rodziców


Składka na Fundusz Rady Rodziców - rok szkolny 2023/2024

 I dziecko – 50,00 złotych

II dziecko – 50,00 złotych

III dziecko – 0 złotych

Wpłaty dokonujemy na :

Konto Rady Rodziców:

20 9042 0003 0000 2118 2000 0010

w całości  do 15.11.2023 r. 

Szczepienia

Informacja GIS dotycząca szczepień ochronnych 2022

Kreatywnie i Interaktywnie

Zdalna szkoła

Certyfikaty i zaświadczenia